دنياي شيمي

شيمي

آدمکش نامریی

آدمکش نامریی در حالی همچنان بی صدا، در شهرها و مناطق مختلف کشور قربانیمی گیرد که کارشناسان آتش نشانی همزمان با شروع سومین موج سرما در کشور باهشدارهای جدی از مردم خواستند ضمن بررسی دقیق وسایل گرمازا از وقوع حوادثاحتمالی پیشگیری کنند.
این روزها در سرمای استخوان سوز، مردم متناسب با امکانات و شرایط زندگیخود سعی می کنند کم تر در معرض هوای آزاد قرار گیرند و محل سکونت و یا کارخود را گرم کنند.
نفت، گاز و زغال چوب مهم ترین سوخت هایی است که در نقاط مختلف کشور برایگرم کردن خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند وسایل گرماساز برقینیز همچنان در میان مردم پرمصرف هستند.
وسایل گرما زا اگرچه گرمابخش محیط زندگی هستند اما رعایت نکردن اصول ونکات ایمنی در استفاده صحیح از آنها و همچنین بی احتیاطی بویژه در روزهایاخیر که برودت هوا به اوج خود رسیده، تلفات زیادی بر جا گذاشته است.
● نشانه ها و راه های تولید منو اکسید کربن
سوختن کامل زمانی صورت می گیرد که اکسیژن کافی وجود داشته باشد.در دستگاههای گرم کننده، البته هوای مورد نیاز باید خارج از محیط تأمین و گاز هایمنتشر شده ناشی از سوختن مانند گاز کربنیک و منواکسید کربن هم باید خارجاز محیط تخلیه شود.
در وسایل گرمازای دودکش دار در صورتی که دودکش بدون نقص باشد تهویه دود(ورود اکسیژن لازم و تخلیه گازهای مصرفی ) به خوبی از طریق دودکش انجام میشود اما در وسایل گرمازا با شعله رو باز و بدون دودکش این شرایط فراهمنیست.
بنابر این وسایل گرم کننده اکسیژن لازم برای سوختن را از همان محیط میگیرند و طبعاً گازهای مصرفی حاصل از سوختن را نیز به همان محیط برمیگردانند.
با توجه به سرمای هوا متأسفانه شهروندان راههای تهویه هواکش پنجره ها ودریچه های کولر و درها را نیز می بندند؛ در نتیجه تهویه هوا به درستیانجام نمی شود و با سوختن ناقص و وجود گازهای مضر بخصوص CO مسمومیت هایجدی و حتی مرگبار ایجاد می شود که به آن «گاز گرفتگی » می گویند. به گفتهکارشناسان آتش نشانی، بسیاری از مردم تصور می کنند پدیده «گازگرفتگی » وایجادگاز CO تنها با سوختن ناقص زغال چوب ایجاد می شود و برای همین بسیاریبه این گاز کشنده نام «گازکرسی »داده اند! اما همان طور که عنوان شد اینگاز بر اثر سوختن ناقص هر ماده ای ممکن است ایجاد شود.
● مهم ترین راه های تولید گاز های کشنده
▪ استفاده از وسایل گازسوز و بدون گرمایش بدون دودکش
▪ نقص دودکش و نشت گاز به فضای مسکونی
▪ استفاده از وسایل خوراک پزی برای گرمایش
▪ به کار گیری روشنایی گازی به مدت طولانی بخصوص در فضای بدون تهویه
▪ ضعف دودکش شومینه
▪ معیوب بودن مشعل شوفاژ
▪ آبگرمکن های دیواری و زمینی بویژه وقتی که دودکش مناسب ندارند
▪ خودروی روشن در پارکینگ
● نشانه های انتشارگاز
بهترین راه این است که شناخت نسبی در مورد این گاز کشنده و ایجاد آن داشتهباشیم. طبعاً اگر شرایط بروز و ایجاد آن وجود نداشته باشد «آدمکش نامریی»وجود نخواهد داشت.
این گاز بسیار سمی، بی رنگ، و بی بو و بی طعم است و همین ویژگی ها باعث شده به آن «آدمکش نامریی» بگویند.
این گاز اگر چه سبک تر از هواست اما قابلیت انتشار بسیار زیادی در محیطدارد به همین دلیل در تمامی نقاط مثلاً یک اتاق اعم از بالا و پایین بهسرعت متراکم می شود.چون هموگلوبین خون میل ترکیبی فوق العاده ای با اینگاز دارد به طوری که میل ترکیبی آن۳۰۰ برابر با اکسیژن است وقتی این ترکیبصورت می گیرد اکسیژن دیگر به بافت ها نمی رسد بنابراین سریعاً باعثمسمومیت شده و سلسله عصبی را فلج می کند و قدرت هرگونه اقدامی از انسانسلب می شود و مسموم به نوعی به خواب و مرگ آرام تن در می دهد. باید در نظرداشت که مسمومیت با گاز منوکسید کربن بدون تغییر در تعداد تنفس اتفاقافتاده و با علائم تهوع و سر درد همراه است.
مهمترین عامل بروز این نوع حوادث، غفلت و ناآگاهی مردم است با اینکه بارهااز سوی کارشناسان آتش نشانی در این خصوص هشدار داده شده است امادر ظاهر ازآنجا که این قاتل پنهان، غیر قابل حس و لمس و بی بو و بی رنگ است مردمکشنده بودن آن را باور ندارند بنابراین به راحتی تسلیم و قربانی می شوند.
اگر کسی با منوکسید کربن دچار گاز گرفتگی و مسمومیت شده باشد بایستی سریعاز محیط آلوده به این گاز خارج شود و در تماس با هوای آزاد قرار گیرد درمسمومیت های شدید بایستی به بیمار تنفس مصنوعی داده شود و چنانچه مقدورباشد تنفس با اکسیژن بر تنفس با هوای آزاد الویت دارد. عوامل دیگری کهباعث ایجاد این گاز در محیط می شوند عبارتند از:
▪ نبود تهویه درست و مناسب محیط
▪ تخلیه کامل گازهای مضر و جایگزینی هوای تازه
▪ نقص فنی در و سایل گرمازا و نیم سوز بودن ذغال چوب
▪ نقص فنی در شبکه تهویه برای لوله کشی آبگرمکن ها، بخاری ها و شومینه ها و غیره
● مهم ترین تدابیر و نکات پیشگیری
▪ توصیه می شود حتماً از وسایل گرمازای استاندارد استفاده شود.
▪ در هر شرایطی عمل تهویه هوا را تسهیل کنید به عنوان مثال دریچه های باز کولر عمل مناسبی جهت تهویه هواست.
▪ باز گذاشتن یک پنجره کوچک یا در به نحو مطمئن که بسته نشود.
▪ هرگز از بخاری های دستی برای گرم کردن هوای حمام استفاده نشود چراکهمحیط حمام ها کوچک است و اکسیژن محیط نیز در اثر بخار آب به سطوح بالارانده می شود و در نهایت بر اثر سوختن ناقص و ایجاد گاز CO مسمومیت قطعیخواهد بود.
▪ در صورت استفاده از وسایل گرمازای دودکش دار حتماً دودکش ها کاملاًبررسی شود. معمولاً مسدود بودن دودکش های دیوار از عوامل مهم ایجادمسمومیت و گازگرفتگی و به خطر افتادن جان افراد محسوب می گردد.
▪ دودکش های غیر ثابت ( غیر دیواری) حتماً کنترل شود. این دودکش ها بایداز مواد غیر قابل اشتعال و گالوانیزه ( زنگ نزن ) باشند و از مقاومتفیزیکی مناسبی برخوردار باشند.
▪ این نوع دودکش ها باید تا حد امکان کوتاه و مستقیم باشد و باید در محل اتصالات کاملاً محکم و غیر قابل نفوذ باشد.
▪ قدرت مکش دودکش ها هر چند وقت یک بار از سوی سرویس کار ها و متخصصان اهل فن بررسی شود.
▪ برای جلوگیری از برگشت دود و گاز های مضر به داخل دودکش و در نهایت بهداخل محیط که معمولاً بر اثر گرفتگی و یا وزش باد بوجود می آید باید دودکشها دارای هواکش مخصوص باشد و کلاهک آنها حداقل ۶۰ سانتیمتر از بلند تریننقطه ساختمان بالاتر باشد.
▪دودکش ها بویژه دودکش شومینه ها هر سال بررسی و از دوده تمیز شود.
▪اتصالات دود کش ها و سر تاسر آن از هرگونه نقص و نشت گاز حفاظت شود.
▪استفاده مشترک از دودکش بسیار خطرناک است بنابراین دودکش های فلزی بایددر مسیر خود با بست های مخصوص محکم شده باشد به نحوی که از جدا شدناتصالات جلوگیری شود.
▪ قطر دودکش، طراحی آن، مسیر عبور و موارد مربوطه باید با توجه به ظرفیت حرارتی محاسبه و اجرا شود.
▪ از وسایل پخت و پز برای گرمایش استفاده نشود.
▪ از کپسول های سفری ( پیک نیکی ) در فضای داخلی استفاده نشود.
▪ در فضای پارکینگ که بسته و فاقد تهویه است خودرو روشن نشود.
▪ نفوذ گاز های ناشی از احتراق خودرو به فضای داخل خانه خطرناک بوده و باید در این باره مراقبت شود.
▪ در تبدیل سوخت مایع به گاز شهری حتماً از تعمیرکار ماهر و مجاز بهره گرفته شود.
▪ هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش استاندارد مجزا و مجهز به کلاهک باشد.
▪ هنگام ساخت و ساز از ریختن مصالح به داخل دودکش و مسدود کردن آن خودداری گردد.
▪ رنگ شعله آتش در وسایل گرمازا باید کاملاً آبی باشد در غیر این صورت نقصدر سامانه سوخت رسانی و یا فتیله دستگاه وجود دارد که باید فوری نقص رابرطرف کرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 5:0  توسط گروه شيمي ابركوه  | 

استفاده عناصرواسطه

هيچ تلفن همراه و پخش‌کننده Mp3 و رايانه‌اي در جهان، بدون "تانتاليوم"کار نمي‌کند. اين عنصر شيميايي کمياب از ترکيبي معدني، از جمله درجمهوري دموكراتيك کنگو به‌دست مي‌آيد؛ جايي که سهم معدنچيان از ثروت ميليوني آن،چيزي جز كشته شدن و مورد تجاوز قرار گرفتن، نيست.

ماده‌اي معدني بهنام "کولتان" در صنايع الکترونيک کاربرد ويژه‌اي دارد. بدون اين ترکيب هيچ‌يک از حدود ۴ ميليارد تلفن همراه موجود در جهان کار نمي‌کنند. ترکيب معدني کولتان حاوي فلزهاي "تانتاليوم" و "نيوبيوم" است. از تانتاليوم به‌ويژه در افزايش سختي آلياژهاي مورد استفاده در ساختمان موشک‌ها،رآکتورهاي هسته‌اي و تيغه‌هاي محور توربين‌ها استفاده مي‌شود.
بازاراين فلز اما در ساخت خازن‌هاي الکترونيکي بسيار داغ است. خازن‌هاي تانتاليومي بسيار کوچک، کاربردي و در برابر گرما مقاوم هستند و به همين دلايل در ساخت تلفن‌هاي همراه، کنسول‌هاي بازي، دستگاه‌هاي پخش Mp3 ورايانه‌ها کاربرد گسترده‌اي دارند. گام اول در توليد اين خازن‌ها درارتفاعات شرق کنگو برداشته مي‌شود؛ جايي که کولتان از معادن استخراج مي‌شود.

البته جمهوري دموكراتيك کنگو تنها دارنده کولتان در جهان نيست. بزرگترين تأمين‌کننده‌ تانتاليوم، معدني در استراليا بود که درپايان سال ۲۰۰۸ به دليل پايين‌بودن بهاي محصولِ رقيبان آفريقايي ورشکست شد. از اين معدن ۳۰ درصد تانتاليوم مورد نياز جهان تأمين مي‌شد. در کاناداو موزامبيک نيز معادن مهمي به همين سرنوشت دچار شده‌اند. بدين ترتيب درحال حاضر بيش از نيمي از تانتاليوم دنيا را كشورهاي آفريقاي مرکزي تأمينمي‌کنند که کنگو با توليد بيش از ۵۰ درصد اين عنصر درصدر قرار دارد.

کنگودر کنار منابع سرشار کولتان، ذخاير بزرگ طلا، الماس، چوب‌هاي باارزش، قلع،کبالت و وولفرام نيز دارد که البته در غياب دولتي منسجم، منافع اين ثروت‌هاي ملي همواره عايد استثمارگران شده است. در ابتدا اروپاييان، اعراب و اقوام ديگري از آفريقا بودند که در قالب برده‌داران، کارگران روزمزد وزنان و کودکان را به بيگاري مي‌کشيدند. بعد هم نوبت به بلژيک رسيد و درنهايت هم ژنرال موبوتو، دست‌نشانده‌اي باقي‌مانده از دوران جنگ سرد، سرکار آمد.
 

تقسيم ناعادلانه

ده سال پيش اهالي کنگو متوجه شدند که با يک بيل و چند کيسه و کمي کار بدني مي‌توان پول را از زمين خارج کرد. گفته مي‌شود که برخي از کارگران معدن در آن زمان، تا ۲ هزار دلار در ماه درآمد داشتند. اين مبلغ براي کشوري که متوسط درآمد ساليانه‌ شهروندانش ۸۰ دلار باشد، ثروت هنگفتي است. البته اينکه در کنگو ذخاير کولتان وجود دارد، موضوع جديدي نيست، اما رشد روزافزون استفاده از رايانه و تلفن همراه، توجه به اين ترکيب گرانبها را بيشتر جلب کرد و تجارت به صورت سازمان‌يافته به دست گروه‌هاي مافيايي و شبه‌نظامي افتاد.

براساس آمار سازمان ملل، گروه‌هاي مسلحي که مسئول بسياري از جرايم، تجاوزها و جنايات عليه بشريت هستند، سالانه بين چندصدهزار تا ميليون‌ها دلار از تجارت تانتاليوم درآمد کسب مي‌کنند. به گزارش نهاد بين‌المللي "Global Witness" اين گروه‌هاي مسلح تنها از محل باج گيري و حق دلالي، دستکم ۲۲۰ هزار دلار در ماه درآمد دارند. سهم کارگران نيز فقر و گرسنگي است. آمار تجاوز به کودکان و زنان در هيچ نقطه‌اي از جهان بالاتر از کنگو نيست. مدافعان حقوق بشر از ۱۰۰ هزار قرباني سخن مي‌گويند. اين منطقه در تعداد قتل  غيرنظاميان در ۱۴ سال گذشته نيز پيشتاز بوده است. برخي از آمار از ۵ ميليون قرباني حکايت دارند.

کار در معادن شرق کنگو بسيار دشوار و خطرناک است. بر اساس گزارشي که نهادهاي بين‌الملي از جمله "Global Witness" تهيه کرده‌اند، کارگران دستمزد بخور و نمير دريافت مي‌کنند، کودکان به کار گرفته مي‌شوند و دختران براي فرار از گرسنگي به فحشا روي مي آورند. کيسه‌هاي سنگين ۵۰ کيلوييِ پر از مواد معدني را کارگران بايد ۴۵ کيلومتر در ميان بوته‌ها و درختان حمل کنند. يک شاهد عيني مي‌گويد که در کنار مسير، قبرهايي را ديده که در آنها اجساد کارگران درراه‌مانده آرميده اند.

مشتري بزرگ "کولتان خوني"

چين بزرگترين خريدار کولتان کنگو است. اين کشور تنها در فاصله‌ سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ ميلادي ۴۵ هزار تن کولتان از چند کشور آفريقايي به ارزش ۳۲۴ ميليون دلار خريداري کرده است. بخش بزرگ کولتان چين از رواندا وارد شده است؛ کشوري کوچک در همسايگي کنگو که خود ذخاير چنداني ندارد و سال‌هاست که از سوي سازمان ملل به‌عنوان استثمارگر مردم کنگو شناخته مي‌شود.

البته واردات چين تنها براي محصولات اين کشور مصرف نمي‌شوند. کارخانه‌ اَپِلِ آمريکا، به‌عنوان مثال، بر روي محصولات شيک و پرطرفدار خود با خط ريز عبارت "طراحي‌شده توسط اپل در کاليفرنيا و مونتاژ شده در چين" را چاپ مي‌کند. محصولات اپل در چين، توسط شرکت تايواني "Foxcom" توليد مي‌شوند؛ شرکتي که قطعات مورد نياز نوکيا، دِل، موتورلا، پالم و هيولت-پاکارد (hp) را نيز مي‌سازد.

چه تضميني وجود دارد که پول اين شرکت‌ها به کيسه‌ استثمارگران ريخته نشود؟ نماينده اَپِل در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد که اين شرکت "متأسفانه" کنترلي بر روي مواد اوليه تک‌تک قطعات و منشأ آنها اعمال نمي‌کند. نماينده‌ نوکيا در مقابل مي‌گويد که اين شرکت از قطعه‌سازان خود تضمين کتبي گرفته که از تانتاليوم مناطق درگير جنگ استفاده نکنند.

راه درست کدام است؟

سر ديگر زنجيره‌ استثمارگر تا اروپا هم کشيده شده است. در آلمان مدتي پيش دو تن دستگير شدند که متهم به هدايت ناآرامي‌ها در کنگو از راه دور هستند. "Global Witness" خواستار اقدامي عاجل شده تا ارتباط بين "معدن‌هاي نظامي" و تجارت جهاني قطع شود.

کشمکش‌ها بر سر اين موضوع به جايي رسيده که سخن از تشکيل نهادي ناظر در آلمان به ميان آمده است. نهادي که "خونين نبودن" کولتان را تأييد کرده و تضمين کند که معدنچيانِ محلِ استخراجِ اين فلز از حداقل استانداردهاي کار و استراحت برخوردارند. از سوي ديگر، گوش بسياري از دلالان به محدوديت‌هاي اتحاديه اروپا و سازمان ملل بدهکار نيست. آنها تحريم‌هاي تسليحاتي شبه‌نظاميان اين مناطق را نيز نقض مي‌کنند.

به گفته‌ يکي از دست‌اندرکاران صادرات مواد خام در کنگو که طرفدار معامله با کارخانه‌هاي چيني است، اگر اروپاييان به محدوديت‌ها ادامه دهند، دلالان به فکر مشتريان ديگري خواهند بود.(ا-ق)


+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 4:43  توسط گروه شيمي ابركوه  | 

ته سیگار از خوردگی فولاد جلوگیری می کند

دانشمندان در چین می گویند با مواد شیمیایی که از ف_*ل_ن*__ر سیگار استخراج کرده اند، راهی کم هزینه را برای جلوگیری از زنگ زدگی فولاد پیدا کرده اند.

این کشف جدید، چشم انداز بازیافت آشغال سیگار را به لحاظ اقتصادی قابل قبول می کند.

آنهاپس از انجام تحقیقی، که نتیجه آن در یکی از نشریات "انجمن شیمی آمریکا" چاپ شده است، گفتند وقتی ف_*ل_ن*__ر سیگار در آب فرو برده می شود، ۹ماده شیمیایی متفاوت را تولید می کند.

بنا به نتیجه این تحقیق،آغشته کردن سطح لوله های فولادی به این مواد از خوردگی آنها جلوگیری کردهاست. این گونه لوله ها به طور گسترده در صنایع نفتی مورد استفاده است.

هر ساله حدود چهار و نیم تریلیارد ته سیگار (حاوی ف_*ل_ن*__ر)، دور انداخته می شود که بسیاری از آنها به آب دریا راه پیدا می کند.

فیلترهای سیگار که وارد آب دریا شده است مواد سمی تولید می کند که نهایتا ممکن است گونه هایی از ماهی را از بین ببرد.

یکی از این مواد شیمیایی نیکوتین است.

ف_*ل_ن*__ر سیگار در آب پانزده سال دوام می آورد.

مالیدن مواد شیمیایی خارج شده از ف_*ل_ن*__ر خیس به لوله های فولادی باعث شد که روند زنگ زدگی آنها حتی در شرایط نامناسب محیطی، متوقف شود.

جایگزین کردن لوله های زنگ زده برای تولید کنندگان نفت در سراسر جهان هزینه هنگفتی در بر داشته است.

دانشمندان چین برای انجام تحقیقات خود یقینا با کمبود ته سیگار مواجه نیستند چون یک سوم از سیگارهای جهان در این کشور مصرف می شود.(ا-ق)
+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 4:24  توسط گروه شيمي ابركوه  | 

علم شیمی

شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست.

شیمی شاخه‌ای از علوم تجربی است که از یک سو درباره شناخت خواص ، ساختار و ارتباط بین خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند. از سوی دیگر ، راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها به روشی که به صرفه مقرون باشد، مورد بحث و بررسی قرار می‌د‌هند. این علم با ترکیب و ساختار و نیروهایی که این ساختارها را برپا نگه داشته است، سروکار دارد.

شرح تفصیلی درباره چگونگی واکنش‌ها و سرعت پیشرفت آنها ، شرایط لازم برای فراهم آوردن تغییرات مطلوب و جلوگیری از تغییرات نامطلوب ، تغییرات انرژی که با واکنش‌های شیمیایی همراه است، سنتز موادی که در طبیعت صورت می‌گیرد و آنهایی که مشابه طبیعی ندارند و بالاخره روابط کمی جرمی بین مواد در تغییرات شیمیایی در علم شیمی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

تاریخچه

واژه شیمی خود داستان درازی دارد. ریشه این نام در واژه کیمیاست. خاستگاه واژه کیمیا را برخی از یونانی دانسته‌اند و چیستی کار کیمیاگری دگرساختن مس به طلا بود. این واژه و داستان دانش شگفت انگیز پشت آن به همراه دانشش به عربی وارد شد و اروپاییان با این واژه و دانش آن از راه عرب‌ها آشنا شدند و این دانش را با نام alchemy شناختند. آنگاه آن را در میان خود پروردند تا در سده‌های نزدیک به ریخت فرانسه شیمی به زبان ما بازگشت. دانش شیمی به دو گرایش شیمی محض و شیمی کاربردی تقسیم می‌شود.علم شیمی از ابتدا تا کنون به ۵ دوران تقسیم میشود

   1. دوران رشد کارهای تجربی
   2. دوران رشد جنبه‌های تئوری شیمی
   3. دوران کیمیا گری
   4. دوران اصل اتش
   5. دوران شیمی مدرن

انسان از بدو خلقت که بناچار پیوسته با اشیای محیط زیست خود سرو کار پیدا کرد، با شناخت تدریجی نیازهای زندگی خویش و کسب اطلاعات بیشتری درباره خواص آنها ، آموخت که برای ادامه حیات خود به ناچار باید از آنها استفاده کند. با گذشت زمان دریافت که برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر از این مواد ، باید در وضعیت و کیفیت آنها تغییراتی وارد کند. این کار با استفاده از گرما و بویژه کشف آتش بصورت عملی در آمده بود.

آغاز دانش بشری را در واقع می‌توان همان آغاز استفاده از آتش دانست. زیرا گرم کردن و پختن مواد و … ، تغییراتی شیمیایی می‌باشد و این خود نشان دهنده این واقعیت است که شیمی ، علمی است که در ارتباط با اولین و حیاتی‌ترین نیازهای جامعه بشری بوجود آمده و برای برآورده کردن هر چه بیشتر این نیازها که روز به روز تنوع حاصل می‌کرد، توسعه و تکام یافته است.

از آنجایی که شیمی ، علم تجربی است و بشر اولیه قبل از هر نوع تفکر و نظریه پردازی ساختار و چگونگی پیدایش مواد موجود در محیط زیست خود ، در اندیشه حفظ خود از سرما و آزمایش‌های مربوط به گرما ، رفع گرسنگی و احتمالا دفاع از هستی خویش بوده و در راه دسترسی به چگونگی تغییر و تبدیل آنها به منظور استفاده هر چه بهتر و بیشتر از آنها قدم برمی‌داشت، بر همین اساس بود که بخش شیمی نظری خیلی دیرتر از بخش کاربردی آن آغاز شد و پیشرفت کرد.
سیر تکامی و رشد
اولین نظریه درباره ساختار مواد ، حدود 400 سال قبل از میلاد توسط فلاسفه یونان بیان شد، در صورتی که شاخه کاربردی شیمی چندین هزار سال قبل از میلاد رواج داشت و قابلیت توجیه پیدا کرده بود. به چند مورد اشاره می‌کنیم.


    * طلا ، اولین فلزی بود که توسط بشر کشف شد و نقره پس از طلا کشف شد و در زندگی بشر کاربرد پیدا کرد.

      مس سومین فلزی بود که کشف شد. سرب ، قلع و جیوه بعد از مس و قبل از آهن کشف شدند.

      آهن به علت دشواریهایی که در استخراج آن وجود داشت، دیرتر از فلزات فوق کشف و مورد استفاده قرار گرفت.

    * ساختن شیشه رنگی (سبز و آبی) و شیشه بی‌رنگ در مصر و بین‌النهرین و در کشورهای مجاور دریای اژه و دریای سیاه و تهیه بطری‌های شیشه‌ای در بین‌النهرین متداول شد.

    * کوزه‌گری ، سفالگری و استفاده از لوحه‌های سفالی و تهیه لعاب و لعاب دادن ظروف سفالی در مصر و بین‌النهرین متداول شد.

    * تهیه پارچه‌های نخی ، ابریشمی و پشمی و رنگرزی آنها با رنگهای نیلی ارغوانی و قرمز و … رواج یافت. رنگ قرمز از حشره‌ای به نام قرمزدانه ، رنگ نیلی از گیاهی بنام ایندیگو و رنگ بنفش از جانور دریایی بدست آمد.

    * دباغی پوست با استفاده از زاجها ، تهیه الکل ، سرکه ، روغن ، مومیا و استخراج نمک از آب دریا انجام گرفت.

نگاه گذرا

تئوری اتمی پایه و اساس علم شیمی است. این تئوری بیان می‌دارد که تمام مواد از واحدهای بسیار کوچکی به نام اتم تشکیل شده‌اند. یکی از اصول و قوانینی که در مطرح شدن شیمی به عنوان یک علم تأثیر به‌سزایی داشته، اصل بقای جرم است. این قانون بیان می‌کند که در طول انجام یک واکنش شیمیایی معمولی، مقدار ماده تغییر نمی‌کند. (امروزه فیزیک مدرن ثابت کرده که در واقع این انرژی است که بدون تغییر می‌ماند و همچنین انرژی و جرم با یکدیگر رابطه دارند.)

این مطلب به طور ساده به این معنی است که اگر ده‌هزار اتم داشته باشیم و مقدار زیادی واکنش شیمیایی انجام پذیرد، در پایان ما همچنان بطور دقیق ده‌هزار اتم خواهیم داشت. اگر انرژی از دست رفته یا به‌دست‌آمده را مد نظر قرار دهیم، مقدار جرم نیز تغییر نمی‌کند. شیمی کنش و واکنش میان اتم‌ها را به تنهایی یا در بیشتر موارد به‌همراه دیگر اتم‌ها و به‌صورت یون یا مولکول (ترکیب) بررسی می‌کند.

این اتم‌ها اغلب با اتم‌های دیگر واکنش‌هایی را انجام می‌دهند. (برای نمونه زمانی‌که آتش چوب را می‌سوزاند واکنشی است بین اتم‌های اکسیژن موجود در هوا که نور بر روی مواد شیمیایی فیلم عکاسی ایجاد می‌کند شکل می‌گیرد.)

یکی از یافته‌های بنیادین و جالب دانش شیمی این بوده‌است که اتم‌ها روی‌هم‌رفته همیشه به نسبت برابر با یکدیگر ترکیب می‌شوند. سیلیس دارای ساختمانی است که نسبت اتم‌های سیلیسیوم به اکسیژن در آن یک به دو است. امروزه ثابت شده‌است که استثناهایی در زمینهٔ قانون نسبت‌های معین وجود دارد(مواد غیر استوکیومتری).

یکی دیگر از یافته‌های کلیدی شیمی این بود که زمانی که یک واکنش شیمیایی مشخص رخ می‌دهد، مقدار انرژی که بدست می‌آید یا از دست می‌رود همواره یکسان است. این امر ما را به مفاهیم مهمی مانند تعادل ، ترمودینامیک می‌رساند.

شیمی فیزیک بر پایهٔ فیزیک پیشرفته (مدرن) بنا شده‌است. اصولاً می‌توان تمام سیستم‌های شیمیایی را با استفاده از تئوری مکانیک کوانتوم شرح داد. این تئوری از لحاظ ریاضی پیچیده بوده و عمیقاً شهودی است. به هر حال در عمل و بطور واقعی تنها بررسی سیستم‌های سادهٔ شیمیایی قابل بررسی با مفاهیم مکانیکی کوانتوم امکان‌پذیر است و در اکثر مواقع باید از تقریب استفاده کرد(مانند تئوری کاری دانسیته). بنابراین درک کامل مکانیک کوانتوم برای تمامی مباحث شیمی کاربرد ندارد؛ زیرا نتایج مهم این تئوری (بخصوص اربیتال اتمی) با استفاده از مفاهیم ساده‌تری قابل درک و به‌کارگیری هستند.

با اینکه در بسیاری موارد ممکن است مکانیک کوانتوم نادیده گرفته شود، مفهوم اساسی که پشت آن است، یعنی کوانتومی کردن انرژی، چنین نیست. شیمی‌دان‌ها برای بکارگیری کلیه روش‌های طیف نمایی به آثار و نتایج کوانتوم وابسته‌اند، هرچند که ممکن است بسیاری از آنها از این امر آگاه نباشند. علم فیزیک هم ممکن است مورد بی توجهی واقع شود، اما به هر حال برآیند نهایی آن (مانند رزونانس مغناطیسی هسته‌ای) پژوهیده و مطالعه می‌شود.

یکی دیگر از تئوری‌های اصلی فیزیک مدرن که نباید نادیده گرفته شود نظریه نسبیت است. این نظریه که از دیدگاه ریاضی پیچیده‌است، شرح کامل فیزیکی علم شیمی است. مفاهیم نسبیتی تنها در برخی از محاسبات خیلی دقیق ساختمان هسته، به‌ویژه در عناصر سنگین‌تر، کاربرد دارند و در عمل تقریباً با شیمی پیوند ندارند.

بخش‌های اصلی دانش شیمی عبارت‌اند از:

    * شیمی تجزیه، که به تعیین ترکیبات مواد و اجزای تشکیل دهنده آن‌ها می‌پردازد.
    * شیمی آلی، که به مطالعهٔ ترکیبات کربن‌دار، غیر از ترکیباتی چون دو اکسید کربن (دی اکسید کربن) می‌پردازد.
    * شیمی معدنی، که به اکثریت عناصری که در شیمی آلی روی آنها تاکید نشده و برخی خواص مولکولها می‌پردازد.
    * شیمی فیزیک، که پایه و اساس کلیهٔ شاخه‌های دیگر را تشکیل می‌دهد، و شامل ویژگی‌های فیزیکی مواد و ابزار تئوری بررسی آنهاست.

دیگر رشته‌های مطالعاتی و شاخه‌های تخصصی که با شیمی پیوند دارند عبارت‌اند از: علم مواد، مهندسی شیمی، شیمی بسپار، شیمی محیط زیست و داروسازی.

طبقه‌بندی علم شیمی
شیمی محض یا شیمی نظری
درباره شناخت خواص و ساختار و ارتباط خواص و ساختار مواد و قوانین مربوط به آنها بحث می‌کند.
شیمی عملی یا شیمی کاربردی
راههای تهیه ، استخراج مواد خالص از منابع طبیعی ، تبدیل مواد به یکدیگر و یا سنتز آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.
دامنه علم شیمی
بدین ترتیب دامنه علم شیمی در زمینه‌های نظری و عملی فوق‌العاده گسترش حاصل کرد و نقشهای حساس را در زندگی انسان به عهده گرفت. بطوری که امروزه میزان برخورداری هر جامعه از تکنولوژی شیمیایی ، معیار قدرت و ثروت و رفاه آن جامعه محسوب شده و بصورت جزئی از فلسفه زندگی در آمده است.یا به بیان دیگر :

شاخه‌های شیمی

    * شیمی آلی
    * شیمی معدنی
    * شیمی تجزیه
    * شیمی فیزیک
    * نانو شیمی
    * فتو شیمی
    * شیمی کاربردی
    * شیمی دارویی
    * زیست‌شیمی (بیوشیمی)
    * رادیو شیمی

ریشه‌یابی

کلمه شیمی (انگلیسی:chemistry) در اصل از کلمه یونانی کیمِیا (χημεία) به معنای «به هم فشردن»، «با هم ساختن»، «جوش دادن» و «آلیاژ» و ... گرفته شده‌است. همینطور می‌تواند از کلمه فارسی کیمیا به معنی «طلا» و کلمه فرانسوی alkemie یا عربی الکیمیا (هنر دگرگونی) گرفته شده باشد.


 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 4:18  توسط گروه شيمي ابركوه  | 

يک کاتاليزور جديد براي توليد انرژي از هيدروژن

دانشمندان نوعي ماده پليمري يافتند که کاتاليزور بسيار مناسبي در پروسه توليد سوخت هيدروژني با استفاده از نور خورشيد و آب است. اين ماده موارد مورد نياز که يک کاتاليزور خوب نياز مند است مانند: فراواني ماده، آسان بودن کار با ماده، غير سمي بودن ماده را داراست و ميتواند در اين شيوه  توليد انرژي سبز مورد استفاده قرار گيرد.


توليد گاز هيدروژن با جداسازي مولکول هاي آب توسط انرژي خورشيدي راهي است مطمئن براي توليد سوخت هيدروژني، که اگر آنرا مستقيما بسوزانيم و يا در سلولهاي سوختي از آنها استفاده کنيم مي توانيم از اين ماده براي توليد انرژي در انواع وسايل نقليه مانند ماشين هاي شخصي، اتوبوس ها و حتي هواپيما ها استفاده کنيم.

ژيچن ونگ از دانشمنداني است که در اين مطالعه فعاليت دارد. او يکي از شيميدان هاي موسسه ماکس پلانک آلمان و دانشگاه فوزو چين است.

ونگ در گفتگو با PhysOrg مي گويد: جستجو ماده نيمرسانا براي استفاده به عنوان کاتاليزور در اين پروسه هدف اصلي تحقيقات بوده است. وفور ماده، تطبيق پذيري، و بي خطر بودن ماده کاتاليزور و همچنين پايداري در زمان تماس با آب است و توانايي جذب نور هاي مرئي بايد از خصوصيات اين کاتاليزور باشد. ماده اي که ما انتخاب کرديم تمام خصوصيات فوق را دارا مي باشد.
کاتاليزورهاي معدني اي که در طول 30 سال گذشته توليد شده اند بر اساس فلزات بوده و معمولا نيازمند استفاده از فلزات گرانبها براي کمک به روند پروسه بودند. مواد ترکيبي اي نيز توليد شدند، اما آنها تنها با نور در ناحيه فرابنفش کار مي کنند – کسر کوچکي از طيف نور خورشيدي – و عملکردشان نيز در حد متوسط بوده است.

ماده اي که توسط ونگ و همکارانش  مورد بررسي قرار گرفته نيتريد کربن بسپارش شده در زنجيره مولکولي است.

اين نوع نيتريد کربن براي اولين بار در 1843 بسپارش شد. گروه يک مرحله به جلو رفتند، از فرايند گرمادهي / چگالش براي تاثير بر زنجيره براي شکل گيري ساختار  صفحات لايه اي مشابه با گرافيت، فرم بسيار منظم کربن، استفاده کردند.

سپس نيتريد کربن که توانش بيشتر شده، و به آب حاوي ماده واکنشگر که در واکنش با کاتاليزور الکترون دهنده است اضافه ميشود. زماني که مخلوط روشن شد، مولکولهاي آب به يون هيدروژن مثبت و اتم هاي اکسيژن تجزيه مي شود. اتم هاي کربن کاتاليزور با بوجود آوردن مکان براي يونهاي هيدروژن براي توليدH2  کمک مي کنند – فرآيندي که اتم هاي نيتروژن به يونها الکترون مي دهند و آنها مي توانند دوباره به صورت هيدروژن دو اتمي شکل بگيرند. اتم هاي نيتروژن با روند متفاوتي تاثير مي گذارند، اکسيداسيون، به اتم هاي اکسيژن کمک مي کنند تا مولکول O2 تشکيل دهند.

آزمايشات اين گروه نشان مي دهد نيتريد کربن بسپارش شده هر دو نور فرابنفش و نور مرئي را جذب مي کند، اگر چه بازه عملکر آن با ميزان توليد H2 متفاوت خواهد بود. اين ماده کاتاليزور موثري حتي بدون حظور پلاتين و ديگر فلزات گران قيمت است.

ونگ مي گويد: نتايج فعاليت هاي ما راه جديدي براي جستجوي طرح هاي توليد انرژي گشود، استفاده از ساختار هاي پليمر آلي نيمه رسانا  که در حال حاضر ارزان، پايدار و به وفود نيز در دسترس هستند. (ا-ق)

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 4:11  توسط گروه شيمي ابركوه  | 

روی شیشه بنویسید

خورندگي هیدرو فلورريك اسيد
ايا ميدانستيد اگر بروي يك تكه شيشه پارافين مايع بريزيد و بگزاريد سرد و سفت شود و بعد درون انرا با يك قاشق به هر صورت كه ميخواهيد بتراشيد (يك نوشته يا هر چي)و بعد درون اين طرحتان اسيد فلئوريدريك بريزيد و بگزاريد تا فردا بماند بعد فردا روي شيشه را پاك كنيد تا ديگر اثري نماند ميبينيد كه دور طرحتان خورده شدهاست و اگر ضربه اي به طرحتان بزنيد از جايش در خواهد امد.جالب است نه؟ ميدانيد چرا اين اتفاق ميافتد براي اينكه هیدروفلوریک اسید خورنده شيشه است و پارافين جلوگيرنده اسيد.


تشخيص برخي مواد غذايي
ايا ميدانيد براي تشخيص برخي مواد غذايي چه كار بايد كرد؟ساده است براي تشخيص قند در مواد غذايي كافي است كمي فهلينگ بر روي ان ماده بريزيد اگر به رنگ قرمز در امد بدانيد ان ماده داراي قند است.براي تشخيص پروتئين كافي است كمي اسيد نيتريك روي ان ماده بريزيد اگر به رنگ زرد در امد بدانيد ان ماده داراي پروتئين است.براي تشخيص نشاسته كافي است كمي لوگل روي ماده مورد نظر بريزيد اگر به رنگ سياه در امد, معلوم ميشود ان ماده داراي نشاسته است. (ا-ق)

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 4:5  توسط گروه شيمي ابركوه  | 

گوگرد رابهتر بشناسید

گوگرد را همه به خوبي مي ‌شناسيم. گوگرد عنصري است زرد رنگ كه به صورت طبيعي در معادن زيرزميني يافت مي ‌شود و عجيب اين كه اين عنصر به طرز شگفت‌انگيزي با زندگي همه ي ما عجين شده است. البته منظور تاثيرات آتش ‌زايي آن نيست بلكه اثرات درماني آن بر روي بدن ما است. البته هيچ ‌گاه گوگرد درگذشته به صورت خالص يا ضماد براي مشكلات پوستي به كار نرفته است اما اگراز چشمه‌ هاي آب معدني حرفي به ميان بيايد كمتر كسي است كه يك بار بدن خودرا به‌ دست تواناي آن ها نسپرده‌ باشد. ممكن است شما جزء آن دسته اشخاصي باشيد كه به اين مسائل اعتقاد ندارند و يا اصولا موقع بيمار شدن به دكترمراجعه مي ‌كنند اما حتما يك بار براي تفريح هم كه شده به همراه خانواده سري به اين چشمه ‌ها زده ‌ايد و دعاي خير مادربزرگ و پدربزرگ تان را براي خود خريده ‌ايد.

آري گوگرد از ديرباز درمان بخش بيماري‌ ها بوده است و كم نبودند كساني كه هر ماه به صورت منظم در اين چشمه‌ ها ساعتي را لم مي ‌دادند و همراه باماساژ و حركات آرام دست‌ ها، پاها و كمر، به درمان آرتروز مفاصل و خشكي وسفتي عضلات شان كمك مي ‌كردند آن ها مي ‌دانستند كه با اين برنامه ي منظم خواهند توانست چند هفته و يا حتي چند ماهي از اين دردهاي طاقت ‌فرسا رهايي يابند. پس رنج سفر را به جان مي‌ خريدند و تپه‌ ها و كوه‌ هاي صعب‌العبوررا پشت سر گذاشته و فرد را به اين چشمه ‌هاي آب گرم مي ‌رسانيدند. جالب‌تر آن كه اين افراد معمولا از وجود گوگرد و تاثيرات معجزه آساي آن خبرنداشتند و تنها وجود اين آب زلال و گرم كه از دل كوه‌ ها مي‌ جوشيد راسكوي درمان خود مي‌ پنداشتند.

برخي نيز پا را فراتر گذاشته و اين آب را حاصل انرژي‌ هاي درون زمين مي‌دانستند. اولين كسي كه شايد در تاريخ طب پرده از اين راز برداشت "ساموئل‌هانمان " آلماني بود. شايد قبل از او نيز ديگر پزشكان به اين تاثيرات درماني گوگرد پي برده بودند اما اين " هانمان " بود كه توانست گوگرد را تخليص كرده و آن را به صورت خوراكي در درمان بيماري‌ هاي خاص بهكار برد.

يكي از خواص معجزه‌ آساي گوگرد، درمان بيماري‌ هاي پوستي و به خصوص  خارش، كهير و تورم‌ هايي بود كه به بروز جوش و تاول منجر مي ‌شد.او به تجربه دريافت اين بیماری به ظاهر ساده و كم اهميت در صورتي كه به درستي درمان نشوند قادر هستند طي سال‌ هاي بعد فرد را به بيماري ‌هاي جدي‌تري مبتلا سازند. توجيه او در اين زمينه با توجه به دانش آن روز بسيارجالب توجه بود. او اعتقاد داشت بدن ما از چند لايه تشكيل شده است كه دروني‌ترين و مركزي ‌ترين اين لايه‌ ها همان جان ما است و پس از آن به ترتيبلايه‌ هايي نظير فكر، منطق، احساسات و پس از آن مغز، قلب، استخوان‌ ها،عضلات و ... قرار دارند. خارجي ‌ترن لايه نيز پوست ما مي ‌باشد.

به اين ترتيب تمامي عوامل بيماري ‌زا براي اين كه بتوانند فرد را بيماركنند بايد جان او را گرفتار كنند. اما جان، تمامي مصائب و مشكلاتش را به صورت علائم جسمي و روحي بروز مي ‌دهد. او اعتقاد داشت بدن ما قادر است بيماري ‌ها را از ارگان‌ هاي پُراهميت‌ تر به اندام‌ هاي كم‌ اهميت‌ ترانتقال دهد. بنابرين خطر كمتري بدن را تهديد خواهد كرد. به طور مثال وقتيكسي دچار شوك روحي رواني مي ‌شود اين شوك مي ‌تواند باعث ايست قلبي يامغزي او شود. اما بدن ما اين شوك را به پوست سر منتقل كرده و تكه ‌اي ازموها به صورت سكه ‌اي ريزش مي‌ كنند، اين جا است كه فرد از مرگ حتمي نجات پيدا مي ‌كند اما يك تكه از موهايش مي ‌ريزد. بنابراين براي درمان بيماري‌هاي پوست و مو بايد ريشه ي بيماري را از اندام‌ هاي داخلي تر و يا روح وروان بيمار جستجو كرد

 متاسفانه خيلي از پزشكان عادت دارند وقتي بيماري با مشكلات پوست و مومراجعه مي‌ كند، بيماري او را به صورت نامناسبي سركوب كرده و بيمار را به صورت موقتي از مشكلات سطحي ‌اش خلاص مي ‌كنند غافل از اين كه بدن كه درتخليه مصائب دروني خود به اين طريق ناموفق مانده است اين مشكلات را به صورت جدي‌ تري بروز مي‌ دهد. بنابراين بيمار پس از بهبود ضايعات پوستيدچار سردرد يا مشكلات گوارشي يا مفصلي مي‌ شود.

" هانمان " براي درمان ريشه ‌اي بيمارانش تلاش بسياري كرد و بالاخره دريافت بهترين دارويي كه مي‌ تواند بيماري ‌هاي پوستي بيمارانش را به صورت ريشه ‌اي درمان كند گوگرد است؛ چرا كه بيمار پس از درمان مناسب، به مشكلات عمقي تر مبتلا نمي ‌شد و بيماري پوستي ‌اش ديگر هيچ‌ گاه عود نمي‌ كرد. اوبه تجربه دريافت كه مصرف خوراكي گوگرد توان ‌دار شده، مي ‌تواند در درمان ساير بيماري‌ ها نظير آرتروز مفاصل، مشكلات گوارشي، مشكلات روحي و رواني نيز اثر بخش باشد. تأثيرات مفيد گوگرد آن قدر زياد بود كه او كتابي چندين صفحه‌ اي را در اين باب نوشت و گوگرد را "شاه داروي هوميوپاتي" ناميد.

امروزه با گذشت حدود ۲۰۰ سال پس از كشف سولفور، پزشكان هوميوپات خوب مي‌دانند كه اين ادعا بي ‌محل نيست؛ به گونه ‌اي كه مي ‌توان گفت هيچ فردي در دنيا وجود ندارد كه در طول درمان خود دست كم يك بار به گوگرد نيازمندنشده باشد. گوگرد را به راحتي مي ‌توان در مواد غذايي شناسايي كرد. بوي بدو تند آن، اين عنصر را به يكي از بدبو ترين عناصر تبديل كرده است. پياز،سير، تره‌ كوهي و تمامي گياهاني كه چنين بوي دارند حتما كمي گوگرد را درساختمان خود دارند. جالب اين كه تركيب آن با مواد اسيدي باعث توليد اسيدسولفوريك مي ‌شود كه بويي بسيار متعفن ‌تر و مشمئزكننده‌ تري دارد كه همان بوي چاه‌ هاي فاضلاب است.

در تاريخ آمده است شيخ بهايي از اين گاز بد بو و به ظاهر بي‌ فايده براي سوخت حمام خزينه ‌هاي معروف اصفهان بهره مي ‌برده است. او با ساختن سيستمي شبيه اگوي امروزي از چاه‌ هاي فاضلاب به خزينه حمام توانسته بود روشن بودن دائمي مشعل اين خزينه را تضمين كند كه باعث حيرت توريست ‌هاي اروپايي شدهبود؛ چرا كه آن ها تصور مي‌ كردند شيخ بهايي با دانش خود توانسته اتم رابشكافد و به انرژي نامحدودي دسترسي پيدا كند در حالي كه اين مشعل هميشه روشن گاز اسيدسولفيدريك بود.

گوگرد عنصري است كه در جدول تناوبي در زير گروه اكسيژن قرار گرفته است.اين عنصر شناخته شده در بسياري از مواد آلي و خصوصاً پروتئين‌ ها نقش ساختماني دارد به گونه‌ اي كه وجودش باعث افزايش استحكام پروتئين مي‌ شود.اين امر باعث مي شود بيشتر بافت ‌هاي محافظتي بدن نظير پوست، مو و ناخن براي استحكام بيشتر خود از پروتئيني با نام " كراتينين " استفاده كنند كه در ساختمان خود حاوي مقادير زيادي گوگرد است.

جالب آن كه افزايش ميزان گوگرد در هر كدام از انواع كراتينين‌ ها باعث مي‌شود آن نوع خاص از كراتينين سفت‌ تر و محكم ‌تر شود و اين راز استحكامموها و ناخن‌ هاي شما است. امروزه گوگرد به مدد دانش چندين هزار ساله بشردوران طلايي خود را سپري مي ‌كند.

البته فرم محلول در آب و الكل آن، كه به طريقه خاصي توان ‌دار شده باشدبيشترين كاربرد را در طبابت دارد انواع بيماري‌ هاي پوست، مو و ناخن خصوصاضايعات پوستي خارش دار، عفوني، انواع مشكلات گوارشي خصوصاً سوزش، نفخ وترش كردن معده و يبوست، انواع مشكلات مفاصل خصوصاً آرتروز مفاصل، انواع مشكلات روحي و رواني، همه و همه در دوره‌اي از درمان خود تشنه تجويز گوگردهستند.

اما فرم‌ هاي ديگر گوگرد نيز در حوزه طبابت كاربرد دارند. امروزه كمتر كسيرا مي ‌توان يافت كه پوست چرب و آكنه‌ اي داشته باشد و در دوره ‌اي ازدرمان خود از صابون ‌هاي گوگردي استفاده نكرده باشد. متاسفانه استفاده ناصحيح از اين صابون ‌ها باعث شده خواص معجزه‌ آساي آن تحت الشعاع قراربگيرد چرا كه در اين صابون‌ ها معمولا پوست فرد را خشك و حساس مي ‌كنند،بنابراين افرادي كه پوست خشك و تحريك ‌پذيري دارند نبايد از صابون گوگرددار استفاده نمايند. در ساير موارد نيز بهره‌ گيري از اين صابون نبايد بيشاز يك بار در روز انجام شود.

آرايشگران نيز با گوگرد دوستي ديرينه ‌اي دارند؛ چرا كه آن ها مي ‌دانندتركيبات گوگرد در صورتي كه تحت شرايط خاص با موهاي مجعد مشتريان شان درتماس قرار گيرد مي‌ تواند فرموهاي آن ها را باز كند، هر چند اين صافي موقتي است و پس از گذشت چند ماه به حالت اول باز مي ‌گردد اما آن قدرخوشايند است كه برخي حاضر هستند چند ماه ديگر باز هم براي تجربه‌ اين حالتخوشايند به آرايشگران مراجعه نمايند.

گوگرد در کشاورزی بعنوان ضد قارج درخت انگور مورد استفاده قرار می گیرد.آلوهای زرد رنگ قشنگی که نظر شما را جلب می کند،قشنگی رنگ خود را مدیون گوگرد است و...... (ا-ق)

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 3:11  توسط گروه شيمي ابركوه  | 

جواب دهید؟

۱-آيا با جوشاندن آب، كلر آن كم مي‌شود يا زياد؟ با انجماد آن چطور ؟

 كلر در آب چه حالتي با آب دارد؟

(ا-ق)

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آذر 1389ساعت 3:7  توسط گروه شيمي ابركوه  |